Osaaminen

ATK-Palvelu Jukka Ollitervo Ky

Osaamisalueet

- Ohjelmointityö, ohjelmistot tai alihankintana ohjelmiston osakokonaisuudet
- Ohjelmistosuunnittelu, tietokantojen tehokas hyödyntäminen
- Ohjelmistojen käyttötukea käyttäjille ohjelmistojen hyödyntämiseen
- Ohjelmistoprojektien vetäminen
- Käyttöönottoprojektien vetäminen
- Konsultointia järjestelmien hankinnassa
- Toimialaosaamista tuotannollisiin ohjelmiin
- Logiikkaohjelmointi

Ohjelmistoympäristöt

- Microsoft :n työkaluohjelmat Excel, Access jne.
- Microsoft :n Visual Basic - ympäristöt eri tietokantaratkaisuilla.
- Tietokantojen käsittelyt esim. ADO, ADO.NET, SQL-kielellä ,ODBC - liittymillä.
- Progress ohjelmistokehitin 4 GL-kieli, AppBuilder, RDBMS-relaatiotietokanta vers. 6.x - 9.x.
- MS-IIS ympäristöön selain sovelluksia, ASP-, ASP.NET ja VB 6.0 :n WebClass-tekniikoilla
- Siemens Simatic, Omron SysWin, Concept (Momentum ympäristössä)

Käyttöympäristöt

- Microsoft :n Windows  2000, XP, Vista, 7, Server.
- Unix; SCO Unix, Linux.
- Lähiverkot, intranet, extranet .
- Logiikat Siemens S7, Omron CQM1, Modicon

Ohjelmistoja

- Tuotannonohjaus ohjelmiston toimintoja; tarjous, tilaus, tuotannonsuunnittelu jne.
- Kunnossapito seurantaa, vikailmoitukset jne.
- Hallintoon liittyviä toimintoja; laskutus, kassakirja jne.
- WEB-sovellukset

ATK-Palvelu Jukka Ollitervo Ky

Taidolla toteutukseen.