ATK-Palvelu Jukka Ollitervo Ky

Taidolla toteutukseen.

Homma2000 - kunnossapito-ohjelma

Homma2000 ohjelma on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja käytännön läheiseksi apuvälineeksi kunnossapidon työjonojen hallintaan. Ohjelmisto soveltuu kunnossapitoyksiköiden ja - yritysten käyttöön. Ohjelman avulla ohjataan töitä työjonoihin työntekijöille ja/tai esim. alihankinta yritykselle.

Homma2000 ohjelmalla hallitaan kunnossapitoon tulleet vika-ilmoitukset ja kirjatut ennakko-/määräaikaishuollot, jotka helposti ohjataan oikeisiin työjonoihin. Tehtävät työt voidaan kohdistaa laitteisiin/koneisiin ja laitteet/koneet talletetaan yksikkö/laitos kohtaisesti.

Homma2000 ohjelmalla voidaan huolto - ja hälytystyöt kirjata jälkikirjauksena.

Homma2000 ohjelma hyödyntää raportoinnissa tehokkaasti talletettuja tietoja, joista voidaan seurata esim. tekijöiden tekemiä töitä, laitteiden/koneiden korjaus- ja kunnostushistoriaa jne.

Homma2000 ohjelmisto sisältää seuraavat ohjelmat:

Homma2000 ohjelmisto sisältää seuraavat ohjelmat:

Homma2000 ohjelmistolla hallitset kunnossapidon ajallaan !

Käynnistä Homma2000 ohjelmiston esittely.      (Homma2000.pdf)

ATK-Palvelu Jukka Ollitervo Ky

*

 

Vika-ilmoitus

*

 

Hälytystyön kirjaus

*

 

Perustiedot

*

 

Huoltotyön jälkikirjaus

*

 

Mittarit

*

 

Ostotoiminnat

*

 

Laiterekisteri

*

 

Raportointi

*

 

Varasto

*

 

Selain liittymällä: Työjonot, Vika-ilmoitus

*

 

Työjonot

*

 

Laitteiden asiakirjahallinta

*

 

Työjonojen ylläpito

*

 

Laskutukseen laskulista